Sökes: Forskande sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad

3 oktober 2008

Psykiatriska riksföreningen efterlyser forskande sjukskö­tersk­or inom psykiatrisk omvårdnad till ett nybildat nätverk, som är tänkt att vara en resurs till föreningen. Syftet är att få till stånd ett samarbete mellan klinisk omvårdnad och vetenskap. Forskande sjuksköterskor finns runt om i landet, men föreningen vet inte alltid var de, och därmed kunskapen, finns.

Intresset var stort när Svensk sjuksköterskeförening och Psykiatriska riksföreningen i våras bjöd in forskare och doktorander som företräder olika områden inom den psykiatriska vården till ett möte för att planera nätverket. Fler forskare är välkomna att anmäla sitt intresse för nätverket till:

Richard Brodd, e-post: richard.brodd@vgregion.se
Ingela Skärsäter: ingela.skarsater@gu.se

Skriv i din anmälan: namn, tjänstetitel och akademisk titel, arbetsplats, telefon, e-postadress, forskningsprofil och några nyckelord som beskriver din forskning.

Psykiatriska riksföreningens webbplats: www.psykriks.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida