Stort slarv med ordination

Distriktssköterskor som ger patienter läkemedel på ordination gör det ofta utan att ha tillgång till en ordentlig ordinationshandling.

– Det är ett stort problem. Ofta saknas exempelvis en signatur från den ordinerande läkaren. Inträffar det någon komplikation så är ansvaret sjuksköterskans, säger Helena Josefsson som låtit distriktssköterskor vid 16 vårdcentraler i sydvästra Stockholm svara på vilken skriftlig ordinationsinformation de får i samband med att de hjälper patienter att få i sig olika läkemedel som ordinerats av läkare.

Helena Josefsson är själv distriktssköterska och verksam som chef för Fittja vårdcentral i Stockholm.

– Som sjuksköterska får man vara tacksam om patienterna överhuvudtaget kommer med ett ordinationsunderlag eller åtminstone ett recept. Det vanligaste är att de bara har en burk eller en ampull med sig.

I studien analyserades 935 ordinationshandlingar som patienterna hade med sig till distriktssköterskorna. I mer än hälften av handlingarna saknades en eller flera av de åtta uppgifter som enligt Socialstyrelsen ska finnas med i en fullständig ordinationshandling (sosfs 2000:1).

Läs mer i Vård i Norden 2006;1:52-55.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida