Stress kan ge svår depression

10 januari 2005

Svårbehandlad depression kan vara utlöst av stress. Det konstateras i en avhandling som nyligen lades fram vid Göteborgs universitet. Forskaren Anna Ehnvall har gjort en livskartläggning för 38 patienter och funnit att sjukdomens tidiga skov har utlösts av stressframkallande händelser i livet. Senare i sjukdomsförloppet kom depressionsskoven spontant, inte i samband med stress.

Läs mer på www.sahlgrenska.gu.se/forskning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida