Stress vanligast besvär bland tjänstemän

7 september 1998

n Enligt en ny arbetsmiljöundersökning, gjord av Statistiska centralbyrån, upplever 250 000 personer sådan stress och psykisk påfrestning i arbetet att det påverkar arbetsförmågan. Var åttonde kvinna och var sextonde man bland tjänstemän på mellan- och högre nivå uppger att den vanligaste orsaken till besvär i arbetslivet är just stress och psykiska påfrestningar. Mest utsatta är lärare, psykologer, socialsekreterare, läkare och sjuksköterskor. Jämfört med en arbetsmiljöundersökning 1997 är det nu fler som uppger att de har tunga arbetsmoment, ökad arbetstakt, att inflytandet över arbetet minskat och att mer konflikter förekommer i arbetslivet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida