Tvingades bryta mot sekretesslagen

Tvingades bryta mot sekretesslagen
Sjuksköterskans samtal om olika patienter kunde höras av andra. (Arkivbild.) Foto: Istockphoto

Lokaler där vård bedrivs ska vara utformade så att sek­retessen fungerar, skriver Inspektionen för vård och omsorg sedan en kvinna som känt sig förnedrad klagat.

Kvinnan var inlagd efter en överdos och delade ett akutrum med flera andra patienter. I sin anmälan skrev hon att hon låg fem meter bort, med medpatienter emellan, då hon hörde sjuksköterskan säga i telefonen att hon måste göra en anmälan om kvinnan till socialtjänsten. Anmälaren hörde också sjuksköterskan tala om andra patienters tillstånd.?

Verksamhetschefen skrev i sitt yttrande att det inte fanns något inbyggt utrymme för samtal i akutrummet, där mellan fyra och sex patienter vårdades samtidigt. Sjuksköterskan har svårt att lämna rummet för att ringa eftersom hon ansvarar för flera mer eller mindre medicinskt instabila patienter. Det finns , enligt yttrandet, även flera tillfällen där miljön gör det svårt att upprätthålla sekretessen på ett optimalt sätt.?

Enligt verksamhetschefen diskuteras frågan på avdelningsmöten och de försöker få bort situationer där sekretessen brister. Men hela akutmottagningen är byggd så att flera patienter är i samma lokal samtidigt och de är ofta fler än lokalen är tänkt för. Just för akutrummet finns det dock förslag på en hörna med ljuddämpande skärmar.??

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar att vårdgivaren ansvarar för att de lokaler som behövs för att ge god vård finns . Det är oacceptabelt om personalen tvingas bryta mot sekretessbestämmelserna på grund av lokalernas utformning eller verksamhetens organisation. ?
(Diarienr 8.2-9831/2013)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida