Unga mår inte så dåligt

Den psykiska ohälsan bland unga beror på överdiagnostisering. »Unga vuxna är inte på väg in i väggen. De är på väg ut genom dörren«, menar psykoanalytikern Gunnel Jacobsson.

12 maj 2003

I takt med den sociala nedrustningen på 90-talet ökade unga människors psykiska ohälsa dramatiskt och den fortsätter att öka. Men Gunnel Jacobsson, doktorand vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet, är inte säker på att unga människor är sjukare i dag än för 20 år sedan.

Hon menar att den sociala nedrustningen har medfört att den här gruppen överdiagnostiseras. De problem som förr fångades upp med samtalsterapi hamnar i dag inom psykiatrin.

Gunnel Jacobsson har framför allt ägnat sig åt att studera unga vuxnas, det vill säga 18?25-åringars, psykiska hälsa och hon anser att det behövs mer kunskaper om åldersgruppen.

? När det sägs att unga vuxna blivit mer deprimerade måste man också fråga sig vem som betraktar gruppen. När de unga vuxna hamnar i psykiatrin så är det läkare de möter och de är duktiga på att hitta sjukdomstillstånd och kanske mindre bra på att skilja normala utvecklingskriser från depressioner. Därför behövs en bredare bild.

Men det räcker inte bara att bredda det iakttagande perspektivet.

? Organisationerna måste bli rörligare med mjukare gränsdragningar för att kunna möta de unga vuxnas behov. Som det är i dag måste de ha en fastställd diagnos för att få psykoterapi.

»Psykiatriseringen« av unga får tydliga effekter, till exempel när det gäller förskrivningen av antidepressiva läkemedel. Mellan 1999 och 2002 fördubblade flickor i åldersgruppen 15?19 år sin konsumtion av antidepressiva mediciner. Gunnel Jacobsson håller inte med dem som menar att ökningen beror på en tidigare underförskrivning.

? När ett läkemedel, som de antidepressiva, gör stor succé tenderar de att överförskrivas. I dag skrivs antidepressiva läkemedel ut till fler diagnoser än de är utprövade för, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida