Upphandling utan förhandling

11 november 2002

Älmhults kommun bestämde sig för att upphandla skolhälsovården, men brydde sig inte om att informera berörda sjuksköterskor eller förhandla med Vårdförbundet. När förbundet tog upp frågan erkände kommunen att det var ett brott mot medbestämmandelagen. Däremot ansåg man inte att det bröt mot de regler som gäller vid upphandling. Eftersom parterna varken har kunnat komma överens om detta eller om hur mycket kommunen ska betala i skadestånd, har Vårdförbundet i Kronoberg fört frågan till central förhandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida