Vårdförbundet säger ja till rökförbud

9 april 2001

Vårdförbundet säger ja till förslaget om rökförbud på restauranger och caféer. Förbundet vill också skärpa reklamförbudet, och är för ett licenssystem för dem som vill bedriva detaljhandel med tobak. De handlare som finns nära barns och ungdomars dagliga miljö, som  skolor och fritidsgårdar, kan med ett licenssystem nekas tillstånd. På så vis är licensgivarna med och skapar stödjande miljöer för barnen, skriver förbundet i sitt remissvar till betänkandet Hälsa på lika villkor – nationella mål för folkhälsans tolfte mål om minskat tobaksbruk (SOU 2000:91).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida