Vårdförbundet stödjer barnprojekt i Nepal

2 oktober 2000

Vårdförbundet har beslutat att stödja Bel Shikshaskolorna i Nepal. Genom Bel Shikshaskolorna får flickor som inte har möjlighet att gå i den ordinarie grundskolan utbildning. Flickorna, oftast 10–12 år gamla, får utöver att lära sig läsa, skriva och räkna även bland annat kunskap om hälsa. Därmed kan de i sin tur hjälpa sina blivande barn och familjer, något som är avgörande för familjens hälsa.
    
Nepal bedöms vara ett av jordens fattigaste länder. Hälften av alla barn under fem år är underviktiga och barnadödligheten är stor. Barnarbete är vanligt– inte minst unga flickor måste hjälpa till med att försörja familjen. 60 procent av flickorna i Nepal går inte i skolan och många går inte ut femman. Projektet stöds bland annat av Svenska Unicef.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida