Vårdkedja ska minska missbruket

Trots att narkotikamissbruket ökar och allt fler dör, minskar kommunerna antalet vårdplatser. Nu vill regeringen ändra den utvecklingen genom villkorade extrapengar.

Med ett riktat statsbidrag på totalt 400 miljoner kronor vill regeringen stärka vårdkedjan för den frivilliga vården. Nästa år satsas 50 miljoner kronor, året därpå det dubbla, och sista året satsas 250 miljoner kronor. Till det kommer budgetpropositionens förslag om 100 miljoner kronor om året i tre år till tvångsvården.

Kerstin Wigzell, generaldirektör i regeringskansliet, har fått i uppdrag att reda ut kommunernas skyldigheter för att få del av de villkorade pengarna.

Tanken är att hon i nära samarbete med Kommunförbundet ska ta fram en modell för hur man åstadkommer en fungerande vårdkedja för missbruksvården.

Kommunernas utgifter för vård av missbrukarna har minskat med 20 procent bara de senaste tio åren. Störst är minskningen av tvångsvården.

Neddragningen av antalet vårdplatser har lett till att den narkotikarelaterade dödligheten har ökat. Samtidigt har narkotikamissbruket stadigt ökat sedan början av 1990-talet.

Folkhälsominister Morgan Johansson ser som en av
sina viktigaste uppgifter att minska alkohol- och narkotikaberoendet och regeringen kallar de båda satsningarna »Ett kontrakt för livet«. I oktober nästa år ska uppdraget redovisas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida