Ambulans. Riksrevisionen kräver bättre styrning

Tiden för ambulansen att komma fram efter ett larm har blivit allt längre. Eftersom ingen vet vad det beror på måste staten ta ett tydligare ansvar, anser Riksrevisionen.

Det tar numera längre tid för ambulansen att komma fram och det är oklart varför. ?

— Jag tycker att det är mycket allvarligt, kommenterade riksrevisor Gudrun Antemar när Riksrevisionen i början av december presenterades sin granskning av statens insatser för den svenska ambulanssjukvården.?

Hur lång tid det tar innan ambulansen är på plats hos patienten mäts inte enhetligt av landstingen och målen för hur snabbt ambulansen ska nå patienten varierar stort. Även kraven på personalens kompetens ser olika ut i landet, visar rapporten.??

Riksrevisionen konstaterar också att antalet anmälningar till Socialstyrelsen har ökat, att ambulanserna har fler fel än andra utryckningsfordon samt att det finns oklarheter vid överkopplingen av samtal till den privata larmoperatören Medhelp. Via intervjuer med personalen har Riksrevisionen sett en stor anmälningströtthet eftersom resultaten av anmälningarna sällan syns.?

— Vi har också sett att man saknar ett bättre lärande och utbyte av erfarenheter mellan larmoperatörer och ambulanspersonal, säger Gudrun Antemar.?

Riksrevisionen menar nu att staten bör ta ett större ansvar genom att låta Socialstyrelsen utfärda stramare riktlinjer för ambulanssjukvården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida