Demenssjukdom ökar när fler överlever andra svåra sjukdomar

Demenssjukdom ökar när fler överlever andra svåra sjukdomar
Att äldre överlever svåra sjukdomar innebär att allt fler drabbas av demenssjukdomar. Arkivbild: Colourbox

Under de senaste fem åren har andelen personer med demenssjukdom ökat med hela 40 procent. År 2050 är risken stor att varannan svensk över 85 år är drabbad. En av orsakerna är att vården blivit allt duktigare på att bota andra svåra sjukdomar.

14 februari 2012

Beräkningarna bygger på data ur den så kallade Gerda-studien, 2000-talets stora granskning av demensutvecklingen bland 85-åringar och äldre i Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland.

Översätts siffrorna ur den studien till hela riket skulle hälften av dagens befolkning drabbas av demens före år 2050.

Allt enligt Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus och ansvarig för Gerda-studien.

– Även om ökningstakten bara är hälften av den vi har sett i Gerda-projektet under 2000-talet kommer vården och omsorgen att ställas inför stora utmaningar, säger han.

Att så många fler äldre drabbas av demens nu och i framtiden jämfört med för bara några år sen har enligt Yngve Gustafson flera förklaringar.

Överlevnad ökar risken

En är att hjärtoperationer har blivit vanligare på äldre. Och en hjärtoperation i sig ökar risken för demens eftersom fler överlever länge. Man överlever alltså en sjukdom för att i stället drabbas av en annan.

En stor del av patienterna i Gerda-studien har haft stroke (22 procent). I takt med att vården av dessa patienter blivit allt bättre har också överlevnaden ökat. 30 procent av dessa patienter har senare utvecklat demens, vilket bidragit till ökningen.

En tredje förklaring är att överlevnaden i demenssjukdomar ökar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida