”Det här är en rovdrift”

”Det här är en rovdrift”
Thomas Lindkvist och Christoff er Remnemark har arbetat inom ambulanssjukvården i 20 respektive 6 år. Aldrig förr har de haft en så dålig arbetsgivare som Sirius, säger de. Foto: Henrik Witt

Ambulanssjuksköterskor i Östergötland saknar möjlighet att påverka sina arbetsvillkor, och upplever att de blir behandlade på ett sätt som bryter ner dem.

3 januari 2012

Thomas Lindkvist och Christoffer Remnemark är oroliga för att deras arbete ska tappa i kvalitet och bli en genomgångspost på väg mot något mer stimulerande. De är förtroendevalda för Vårdförbundet i Östergötland och mycket kritiska till sin arbetsgivare, privata Sirius Humanum. Anledningen är att det inte finns något samverkansavtal och inte heller någon vilja till samverkan från arbetsgivarens sida.

— Arbetsklimatet är hårt, bilarna är sunkiga och vi som organisation har tappat viljan att vara på topp. Det är en farlig cirkel. Trots att vi inom ambulanssjukvården aldrig har haft högre kompetens än nu så är jag inte lika stolt över att vara ambulanssjuksköterska längre, säger Thomas Lindkvist.

De ser ingen som helst möjlighet att påverka arbetssituationen.

— Det vi ser här är en avart och rovdrift på allt vad partsförhållande vill säga, säger Thomas Lindkvist.

Det gäller inte bara bytestider på bilarna och längden på arbetspassen utan också konverteringen av tjänster. Tidigare har den som utbildat sig automatiskt fått en tjänst enligt den nya kompetensen, men så är det inte längre. Att man har satsat på en specialistutbildning visar sig inte heller i lönekuvertet.

Flera har slutat och många överväger att göra det, men det finns också en klick som är väldigt nöjda. Enligt de förtroendevalda kan nyanställda sjuksköterskor få upp mot 30 procent högre lön än de med flera års yrkeserfarenhet.

— Det råder ett fruktansvärt godtycke vid lönesättningen, säger Christoffer Remnemark.

Sirius Humanum, med entreprenad på ambulanssjukvård även i Stockholm och Skåne, förklarar via mejl från verksamhetschefen för ambulanssjukvården, Karl Dingertz, att företaget inte kommenterar enskilda påståenden.

Från landstingets sida förklarar hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Lundgren att de inte har något ansvar i frågan:

— När vi upphandlar är det utifrån ett rent befolkningsperspektiv. Personalens arbetsmiljö ingår inte i vår kravspecifikation. Arbetsmiljön är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare.

När det gäller de anställdas villkor ställer landstinget vid en upphandling bara krav på meddelarfrihet, kollektiv­avtalsliknande förhållanden, fullt personalövertagande och att bilparken inte är äldre än sex år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida