Färre fall av hiv i Sverige

Färre fall av hiv i Sverige
Digital 3d-bild av hiv-virus kombinerat med den klassiska hiv-symbolen. Arkivbild: Mostphotos

Förra året rapporterades 465 hiv-fall i Sverige, vilket är färre än året innan. Men sedan 2003 har riket en svagt uppåtgående trend, rapporterar Smittskyddsinistitutet.

På kort sikt minskar antalet smittade men på längre sikt ökar de. Under 1990-talet rapporterades ungefär 280 fall per år, sedan 2003 omkring 440.

Av dem som smittas i Sverige står män som har sex med män för det största antalet. Andra riskgrupper är sprutnarkomaner och unga med sexuella riskbeteenden och som inte använder kondom nog ofta.

Utmaningen, enligt Smittskyddsinstitutet, är att öka tillgängligheten till provtagning och rådgivning bland de ovan nämnda grupperna.

Hela 60 procent av fallen som upptäcktes förra året var i ett sent skede av hiv-infektionen. Det gäller framför allt migranter som kommer från länder där hiv är vanligt. Smittskyddsinstitutet menar att det är viktigt att nå alla nyanlända.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida