Färre trycksår i vården

Något färre patienter får trycksår i vården jämfört med samma tid förra året. Det har också blivit vanligare med förebyggande insatser. Det visar den tredje landsomfattande mätningen av trycksår som gjorts ute i landstingen och kommunerna.

Kommunerna står för den största minskningen. Jämfört med mätningen i fjol minskade andelen boende/patienter med trycksår från totalt 14 till 11,5 procent. I landstingen minskade andelen från 17 till 16 procent.

Antalet landsting och kommuner som satsar på att förebygga att såren uppkommer har också ökat jämfört med tidigare mätningar. Undersökningen visar bland annat att det sammantaget satsas mer än tidigare på tryckavlastande madrasser som kan förhindra att trycksår uppstår. Av dem som löper störst risk att drabbas får i dag 80 procent tillgång till sådana madrasser. Andra förebyggande åtgärder som blivit vanligare är till exempel att alltid – för alla patienter och boende – göra en standardiserad bedömning av risken för trycksår och att regelbundet granska huden på patienterna.

– Landsting som satt in rätt åtgärder och ökat kompetensen hos personalen har sett direkta, positiva effekter. Det finns dock mycket kvar att göra, särskilt för de patienter och boende som löper den allra största risken att drabbas av trycksår, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida