Hälften av sjuksköterskornas arbetstid går till administration

Hälften av sjuksköterskornas arbetstid går till administration
Hälften av sjuksköterskors arbetstid går till att dokumentera vad de har gjort. Arkivbild: Mosphotos.

I en ny bok varnar forskare för vad som händer när kraven på dokumentation ökar i offentlig sektor - samtidigt som administratörerna är borta. 

26 september 2014

Administrationen håller på att ta över arbetsdagarna. Det är en utveckling som Anders Ivarsson Westerberg, docent på Södertörns högskola, varnar för. Han har tillsammans med forskaren Anders Forsell skrivit boken Administrationssamhället.

De har gått igenom svenska och internationella studier om administrativt arbete inom offentlig sektor. Bilden ser likadan ut överallt: läkare, lärare, sjuksköterskor och poliser – allt mer av deras arbetstid går till dokumentation.

I går berättade han om forskningen på Bokmässan i Göteborg.

En amatörisering

När den offentliga sektorn bantades i mitten av nittiotalet var det framför allt den administrativa personalen som försvann. Anders Ivarsson Westerberg kallar resultatet för en amatörisering av administrationen.

– Ta polisen till exempel. Sedan man minskade antalet civilanställda får poliserna själva skriva ut sina förhörsband och det tar mycket längre tid än när en administratör gjorde det, säger han.

Hälften av sjuksköterskornas arbetstid går till dokumentation, enligt studierna. Författarna har också gjort en egen observationsstudie där de har följt vårdsamordnare inom den psykiatriska öppenvården. Den visar att en timmes vårdsamtal ledde till en timmes administration.

Känslor av otillräcklighet

– Eftersom administrationen tar tid som inte finns leder det här till känslor av otillräcklighet och frustration. Det är inte ovanligt att dokumentationen görs utanför arbetstid.

Och samtidigt som administratörerna har blivit färre har dokumentationen ökat. Ju fler datasystem och ju fler uppgifter som kan läggas in desto mer dokumenteras. Dessutom i datasystem – åtminstone inom sjukvården – som inte är kompatibla.

Så vad krävs för att vårdpersonal och andra i offentlig sektor ska få ägna sig åt det som de är där för att göra?

Anders Ivarsson Westerberg tror att ett första steg är att uppmärksamma problemet ordentligt.

– Det har uppmärksammats för vissa grupper, men att den administrativa bördan är ett allmänt problem i offentlig sektor har inte fått tillräcklig uppmärksamhet.

Han har några tips till:

  • Återanställ en del administratörer – deras arbetsuppgifter finns kvar.
  • Minska antalet styrsystem – granskningar kräver ännu mer dokumentation av dem som granskas.
  • Låt de professionella ta ansvar för sitt arbete i stället för att kontrollera dem.

Fakta

Boken Administrationssamhället ges ut av Studentlitteratur och kommer ut i november.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida