Hemsjukvård läggs ned

Nu är det klart: Vårdval Stockholm gör att Hemsjukvården Högalid inte kan fortsätta.

Vårdval: Ann Johansson är distriktssköterska och en av delägarna till Hemsjukvården Högalid som vi berättade om i Vårdfacket nummer 9. Då använde hon ordet »yrkesförbud« – med det menade hon att distriktssköterskorna osynliggörs i Vårdval Stockholm. Hon var arg, och hennes ilska har inte bedarrat.

– Nej, jag är fortfarande rasande på det här systemet. Inom ramen för Vårdval Stockholm går det inte att bedriva en hemsjukvård värd namnet.

Hemsjukvården borde få ett eget uppdrag inom landstinget, anser hon.

– Vi borde utveckla hemsjukvården, inte avveckla den.

När avtalet med landstinget löpt ut den 30 april nästa år läggs Hemsjukvården Högalid ned. De omkring 380 patienterna kommer att hänvisas till sin vårdcentral. Ann Johansson fruktar att det betyder mindre hemsjukvård och fler besök på akuten. Men att prata med de ledande landstingspolitikerna om detta har visat sig vara utsiktslöst.

Alla 32 anställda på Hemsjukvården Högalid är uppsagda till den 8 maj 2009. Ann Johansson själv funderar på att lämna sjukvården helt och hållet.

– Jag vill så långt bort från Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård som möjligt!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida