I dag invigs nationellt demenscentrum

Nu finns Svenskt demenscentrum, en ”sambandscentral” och kunskapsbank för forskning och beprövad erfarenhet av god kvalitet inom demensområdet.

15 februari 2008

Uppgiften för Svenskt demenscentrum blir att samla in forskning och beprövade erfarenheter, strukturera materialet så att det blir mer tillgängligt för personal, beslutsfattare, vårdtagare och anhöriga samt att sprida det. Men det är viktigt att det verkligen är kunskap av god kvalitet, betonar informatören Magnus Westlander.

Kunskap om demensvård ska komma till nytta

En av dem som ska se till att det blir så är sjuksköterskan Gunilla Nordberg, som i höstas disputerade på en avhandling om formell och informell vård. Hennes uppgift är att se till att god forskning och utvecklingsprojekt om vård av demenssjuka når vården och kommer till praktisk nytta. En viktig uppgift blir att hitta kunskap och goda exempel; det ska hon göra bland annat genom att skapa referensgrupper med kunniga personer.

– Jag vill göra vård av demenssjuka mer attraktivt. Det är ett jättespännande område som jag vill vara med och utveckla, säger Gunilla Nordberg.

Svenskt demenscentrum, som är beläget i Äldreforskningens hus i Stockholm, ska nu hitta former för sitt arbete; bland annat kommer seminarier och regionala konferenser att anordnas och kunskap och information att spridas via webben.

Läs mer på webbplatsen www.demenscentrum.se, som är under uppbyggnad.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida