Influensamedicinen Tamiflu ifrågasätts starkt

Influensamedicinen Tamiflu ifrågasätts starkt
Tamiflu används motn influensa och är även tänkt att kunna användas förebyggande vid en pandemi. Foto: TT

Liten nytta och många biverkningar visar genomgång av forskningsresultat.

10 april 2014

Efter flera års kamp har Cochranes forskare till slut fått tillgång till läkemedelsföretaget Roches egna studier av influensaläkemedlet Tamiflu.

Har nästan ingen effekt

Nu avslöjar deras genomgång av studierna att Tamiflu har mycket liten effekt, samtidigt som biverkningarna är många och allvarliga.

  • Antalet sjukdagar kortas endast med en halv dag (från 7 till 6,3 dagar).
  • Inläggningar på sjukhus minskar inte.
  • Det blir inte färre komplikationer.
  • Smittspridningen hejdas inte.
  • Biverkningar som illamående, kräkningar och huvudvärk är vanliga och psykiska störningar förekommer.

Sverige har köpt in och lagrat Tamiflu till en kostnad av 260 miljoner kronor. Världen över har det sålts för många miljarder. USA har spenderat 1,3 biljoner dollar på att bygga upp ett förråd av influensamedicin i händelse av en pandemi.

Ställer ansvariga till svars

Forskarna bakom studien ställer nu frågan till de ansvariga myndigheterna och politikerna om de skulle ha tagit samma beslut om att köpa in medicinen med det man nu vet om hur liten effekten är.

– Godkännande och användning av läkemedel får inte baseras på felaktig eller saknad information. Det innebär en stor risk för människors hälsa och för ekonomin, säger Tom Jefferson, en av forskarna bakom artikeln som publiceras i BMJ i dag.

Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten anser att Sveriges beslut om att massinköpa Tamiflu var rätt och att vi borde handla likadant inför en eventuell ny pandemi.

Fakta

  • Cochrane-samarbetet är ett fristående, vetenskapligt nätverk. Forskarna i nätverket samarbetar i utarbetandet av systematiska översikter, så kallade Cochrane-översikter.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida