Lära mer om?omvårdnad?

1 september 2009

Årets tema för Svensk sjuksköterskeförening, SSF, är kunskapsbaserad omvårdnad. Den 11 och 12 mars nästa år är det dags för konferensen Lust & kunskap i Stockholm. Dagarna bjuder på 80-talet föredragningar och diskussioner med teman som till exempel: Omvårdnadsforskningens betydelse för omvårdnadens innehåll, Smärta – en utmaning för omvårdnad och Sjukhuset flyttar hem. ?

Anmälan kan göras på www.swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida