Laserbehandling kan lindra nacksmärta

Laserbehandling kan lindra nacksmärta
Laserbehandling kan hjälpa mot nacksmärta men mer forskning behövs, skriver SBU i en nya rapport. Arkivbild: Colourbox

Effekterna på lång sikt är dock fortfarande oklara, skriver SBU i en rapport.

Nacksmärta kan minska funktionsförmågan och påverka både den psykiska hälsan och möjligheten att arbeta. Den forskning som SBU granskat följer personer som fått laserbehandling i mellan två och sex månader.

Genomgången visar att laser lindrar besvären ett antal månader efter behandlingen, både för personer med akut och med långvarig nacksmärta.

Behandlingen är smärtfri och ges ofta i serier. Hur den ska ges och hur länge den ska pågå för att ha effekt är dock osäkert. Det behövs mer forskning om effekterna på lång sikt, och om behandlingen av akut nacksmärta, påpekar SBU.

Även om laserbehandlingen inte verkar ge några svåra biverkningar är en svaghet med studierna att de inte rapporterar eventuella biverkningar. Det finns heller inga studier på om laserbehandling är bättre eller sämre än andra typer av behandlingar av nacksmärta.

Laserbehandling ges av både legitimerad sjukvårdspersonal och av andra yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården. I vården varierar tillgången.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida