Patienter med nervsmärta känner sig ofta som en börda

Människor med kronisk neuropatisk smärta känner sig ofta som en börda. Men trots den ständigt närvarande värken hittar de sätt att klara vardagen.

Neuropatisk smärta, nervsmärta, är svårbehandlad. Därför är det viktigt för sjukvården att känna till hur patienternas liv med smärta ser ut. Framförallt har sjukvården mycket att lära av de strategier patienterna använder sig av.

Socionomen Annette Sverker har intervjuat 23 kvinnor och 16 män med kronisk neuropatisk smärta efter olycka, operation eller stroke. Mer än hälften arbetade eller studerade på hel- eller deltid.

Det är tydligt att vardagslivet påverkas radikalt av smärtan. Hushållsarbete, fysiska aktiviteter, att sitta och att sköta sin personliga hygien är vanliga problem. Det är ingen större skillnad mellan vilka problem kvinnorna och männen upplever förutom när det kommer till hushållsarbetet. Det sistnämnda tog 25 procent av kvinnorna respektive 15 procent av männen upp som ett problem.

– Jag har inte analyserat varför hushållsarbete dyker upp hos fler kvinnor procentuellt sett. Men man ska komma ihåg att materialet är ganska litet och att procenttal ofta blir missvisande vid kvalitativa studier, säger Annette Sverker.

Andra problem som nämns är sömnproblem och smärta vid hudberöring. Alla upplever utanförskap, oro och rädsla och en känsla av att vara en börda eller till besvär. Många har svårt att upprätthålla sitt sociala liv eftersom de inte orkar träffa människor och delta i olika aktiviteter när smärtan är närvarande.

– Jag blev förvånad över att det är ett så brett spektra av problem. Patienterna hade väldigt lätt att identifiera problem som de dagligen kämpade med, säger Annette Sverker.

För att hantera sina problem försöker patienterna ofta göra på ett alternativt sätt, så att sysslan ska göra mindre ont. Kognitiva strategier, som att försöka tänka bort smärtan och fokusera på någonting annat, är också vanliga. Den tredje vanligaste strategin är att man fortsätter ändå, trots att det gör oerhört ont.

Endast tio personer säger att de avbryter eller avstår aktiviteten vid intensiv smärta. Andra strategier är vila, fysisk aktivitet och behandling med tns, massage eller sjukgymnastik.

De intervjuade är samstämmiga om att de saknar ordentlig information både om den neuropatiska smärtan och behandling. De efterlyser också information om deras åkommor som riktar sig till anhöriga.

– Jag hoppas att sjuksköterskor och andra som kommer i kontakt med den här patientgruppen kan lära sig av mina resultat. Genom att känna till deras problem och strategier kan man använda det i mötet med andra som har samma smärta, säger Annette Sverker.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida