Risk för ögonsjukdom minskar om för tidigt födda får mer näring

Stark koppling mellan energiintag veckorna efter födseln och risken för ögonskador och blindhet hos prematura barn.

Prematuritets-retinopati, ROP, en ögonsjukdom som kan leda till skador och blindhet, är en vanlig komplikation hos spädbarn som föds mycket för tidigt och det är känt sedan tidigare att låg födelsevikt och dålig viktökning de första levnadsveckorna innebär risk att drabbas.

Dietstudie

Nu visar dietisten Elisabeth Stoltz Sjöström att det finns en stark koppling mellan lågt energiintag under den första levnadsmånaden och en ökad risk för svår ROP. Resultaten från hennes studie visar att ett ökat intag med tio kcal per kilo och dag minskar risken för svår ROP med 24 procent.

I studien ingick alla barn som föddes före graviditetsvecka 27 under en treårsperiod. Graden av ROP bedömdes på alla de 498 barnen. Detaljerade uppgifter samlades också in om barnens faktiska dagliga intag av näring, enteralt och perenteralt, och tillväxtdata hämtades från barnens sjukhusjournaler.

Retinopati klassificeras i fem steg där stegen 3-5 innebär en svår retinopati. Mer än var tredje barn i studien, 172 stycken, visade sig ha svår ROP och 96 av dem behandlades. Ett högre intag av energi, fett och kolhydrater under den första levnadsmånaden medförde en signifikant lägre risk att drabbas.

Anat samband

– Resultaten är jättespännande. Sambandet har anats tidigare men då i en studie med mycket färre näringsdata. Kan vi se till att barnen verkligen får i sig tillräckligt med näring kan vi förhoppningsvis få barnen att växa bättre och dessutom minska risken att de drabbas av den allvarligare formen av ROP, säger Elisabeth Stoltz Sjöström.

På onsdag försvarar hon avhandlingen Betydelsen av tidig näringstillförsel till extremt prematurfödda barn där studien ingår vid Umeå universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida