Upptäckt på möss banar väg för gel som kan skydda mot hiv

Upptäckt på möss banar väg för gel som kan skydda mot hiv
Smitta från hivvirus kan förebyggas med hjälp av sockermolekyler. Förhoppningen är att upptäckten ska kunna ta fram nya skyddande läkemedel. Arkivbild: Colourbox

Sockermolekyler kan binda hivvirus och hindra dem från att infektera kroppen. Upptäckten, som bekräftats via försök på möss, banar väg för nya förebyggande läkemedel mot hiv.

När hivvirus infekterar kroppen binder de vid cellernas yta, på så kallade receptorer. Genom att testa olika substanser som liknar dessa receptorer, däribland sådana som innehåller sockermolekyler, har forskarna lyckats stoppa virusets spridning i ett tidigt skede.

”Lurar viruset”

– Därmed väljer viruset sockermolekylerna i stället och luras från att infektera cellerna. Viruset oskadliggörs och dör, säger Joanna Said, doktorand vid Sahlgrenska akademin, och deltagare i den forskargrupp som står bakom studien.

Förhoppningen är att upptäckten ska resultera i förebyggande läkemedel mot hiv, till exempel i form av ett skyddande gel som kvinnan för in i slidan före sex.

Forskarna har testat metoden på möss. I försöken har dock mössen smittats med herpesvirus i stället för hiv. Detta eftersom hivvirus är svårt att studera i djurförsök och eftersom herpesvirus fungerar på ett liknande sätt i det här sammanhanget.

Häften slapp infektion

Resultaten var mycket goda och ungefär hälften av de möss som fick substansen klarade sig från infektion.  

– Vi visar att den här typen av sockerbaserade substanser är lovande läkemedelskandidater för utveckling av förebyggande behandling mot sexuellt överförbar hiv- och herpessmitta, säger Joanna Said.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida