Utbildning för omhändertagande efter sexuella övergrepp

Utbildning för omhändertagande efter sexuella övergrepp
Vårdpersonal får utbildning i omhändertagande av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Foto: Colourbox

Nationellt centrum för kvinnofrid startar utbildningar för vårdpersonal. Den här veckan har ett 100-tal utbildats i Skåne och nästa vecka är det dags för Göteborg.

NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet som arbetar med frågor om mäns våld mot kvinnor. Man driver en mottagning och en stödtelefon som är öppen dygnet runt. Men det handlar också om forskning, information och utbildning.

På uppdrag av regeringen har NCK tagit fram ett nationellt handlingsprogram som nu ska spridas via webben och genom utbildningar av vårdpersonal på flera platser. Till hösten planeras utbildningar i Umeå och Örebro.

I utbildningarna ingår kunskap om hur man bäst omhändertar offer och vad vårdpersonalen ska tänka på för att rättsväsendet ska få ett så bra underlag som möjligt.

Förbättrad spårsäkringssats

Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården. För personalen innebär det ett stort ansvar, och det är viktigt att handläggningen blir korrekt. På sin webbplats har NCK bland annat en handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande och en guide med praktiska instruktioner för undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg.Dessutom arbetar man med att ta fram en förbättrad spårsäkringssats som ska finnas ute om cirka ett halvår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida