ÖSTERGÖTLAND. ”Quo Vadis” heter den utvecklingslinje för avdelningschefer som SHSTF-avdelningen i Östergötland startar i april. Syftet är att få ”starka och tydliga chefer med lust och förmåga att utöva makt”, säger avdelningsordföranden Ann-Sofie Cederörn. Meningen är också att tydliggöra chefsmedlemmarna i förbundet.