Författare Pieter Bevelander, Benny Carlson och Mauricio Rojas
Titel I Krusbärslandets storstäder. Om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö.
222 sidor
Förlag SNS Förlag 1997.
ISBN 91-7150-656-X

Boken handlar om en kvarts miljon människor, bosatta i Sveriges tre storstadsområden. Det är den första studie som gjorts just på invandrare i storstadsområdena. Boken är fylld med siffror och tabeller som visar var invandrarna bor, hur stora de olika ländergrupperna är, hur länge de bott i Sverige och så vidare. Intressanta slutsatser är till exempel att de olika invandrargrupperna skiljer sig från varandra. En del går i ”försvenskande” riktning, medan andra håller sig till sina landsmän. De skiftande utvecklingstendenserna hos olika grupper ställer krav på en integrationspolitik som tar hänsyn till mångfalden, som inte kväver det kreativa eller blundar för det destruktiva, sammanfattar författarna.