SKÅNE. Ingen vet vad som ska hända med sjukvården i Simrishamn. För tredje gången har politikerna skjutit på beslutet om hur 110 miljoner kronor ska sparas och det verkar som om ingen vågar ta ansvaret för besparingarna, kanske inför valet nu i höst. I Simrishamn har sjuksköterskor också bildat en grupp som ska slåss för att Simrishamns sjukhus inte läggs ner. Ett politiskt parti för sjukhusets bevarande är också på gång.