SKÅNE. Vårdförbundet i Skåne och arbetsgivaren är inte överens när det gäller arbetsgivarens planer på att införa scheman med blandade dag- och nattjobb för att lösa bristen på nattpersonal. Oron bland de anställda för att de ska tvingas ta sådana tjänster är stor, framför allt i Helsingborg och Lund.