GÄVLEBORG. Landstinget har i hela länet svårt att få nattpersonal, trots försök till lokala lösningar ute i förvaltningarna. Vårdförbundet i Gävleborg har därför begärt att landstinget och förbundet tillsammans ska starta ett projekt för att arbeta fram modeller som gör nattarbetet mer attraktivt.