Socialstyrelsen föreslår regeringen att både mrsa- och vre-infektioner görs anmälningspliktiga.

mrsa står för Methicillin- eller multiresistenta stammar av gula stafylokocker. Förra året utbröt flera mrsa-infektioner i landet och antalet infekterade patienter steg till 170 från att tidigare år ha legat på omkring 50 fall per år. mrsa-infektioner kan i dag bara behandlas med ett antibiotikum, vancomycin, samma preparat som sedan länge varit det enda som hjälper när enterokocker utvecklat resistens mot alla andra antibiotika.

En del enterokocker har dock blivit resistenta också mot vancomycin (vre). Mot dessa vre-infektioner finns inget medel. I usa har de länge varit ett stort problem medan bara sporadiska fall än så länge hittats i Sverige.

Men både på Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen anser man att det bara är en tidsfråga innan de gula stafylokockerna skaffat sig samma höggradiga resistens som vre-enterokockerna har. Därför måste spridningen av multiresistenta bakteriestammar av stafylokocker och enterokocker stoppas.

Hittills har rapportering av mrsa- och vre-infektioner varit frivillig men genom att göra bakteriestammarna anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen blir det lättare att få en överblick över läget i hela landet, se vilka motåtgärder som kan sättas in, och göra det snabbare.

Gula stafylokocker är en bakterie som normalt finns på huden och i näsan och som alla människor bär på någon gång. Den kan ge upphov till allt från enkla hudinfektioner till blodförgiftning och död.