Den åldrande människans psykologi.
Ett livsloppsperspektiv

Bo Hagberg & Mikael Rennemark (Studentlitteratur 2004)

Bränn inte ut dig
Barbro Bronsberg och Nina Vestlund (Forum 2004)

Att möta flyktingar
Birgitta Angel & Anders Hjern (Studentlitteratur 2004, andra reviderade upplagan)

Behandling av övervikt och fetma - en praktisk handbok
Dietisternas Riksförbunds
referensgrupp Obesitas (www.drf.nu)

Perspektiv på komplementär medicin
Motzi Eklöf (red)
(Studentlitteratur 2004)