Vi människor är sociala varelser som älskar att prata. Och så älskar vi att få uppmärksamhet.« Skådespelarna Lasse Frid och Lena Tolstoy från Frid & freud håller kurser i hur ett samtal blir coachande. Inte sällan för chefer eller medarbetare i vården.

- Kvinnor är lättare att nå med vårt budskap för de har ett annat lyssnande än män. Dessutom är det kul med vårdpersonal. De jobbar med livet, det kanske är därför de har en så drastisk humor, säger Lasse Frid.

Lusten att bekräfta och att bli bekräftad märktes också hos publiken, som till största delen bestod av sjuksköterskor i chefsposition.

Hur det fungerar i praktiken fick deltagarna pröva på i rollspel. Skådespelarna, som agerade medarbetare och chef, stoppades när något i samtalet inte gick som ett coachande samtal borde gå.

- Bekräftelse och feedback är det som avgör om vi trivs på jobbet. Det är en grym framgångsfaktor, säger Lasse Frid.

Men det får inte vara slarvigt levererat. Bekräftelse ska vara specifik.