I Region Skåne grasserar virus för fullt. Människor drabbas av influensor och vinterkräksjukor, både personal och patienter. Det är vi vana vid. Det följer ett någorlunda förutbestämt mönster och vi kan hantera det. Förutsägbarhet är lättare att hantera än oförutsägbarhet.

Att datorer drabbas av virus och maskar har vi svårare att ta till oss. Det känns knepigt att visualisera bilder av tuggande ohyra som lever ett intelligent, men saboterande liv i våra datorsystem. Vi blir livrädda när våra antivirusprogram talar om att våra datorer är smittade. Än värre är det när vi trycker på »åtgärda« och inget händer. Lätt panikskapande, enligt min mening.

Jag undrar om patienterna vet att mötet med oss människor bara är en del av den vård de får. Att vi ska dokumentera, registrera, rapportera, ge och få information samt sammanställa genom de datorbaserade system sjukhuset har till sitt förfogande.

Januari månads virusangrepp gjorde oss alla handfallna. Vad gör vi när datorn inte längre är pålitlig? Sextusen datorer som måste kontrolleras. En riktig virusepidemi. När detta skrivs har teknikerna jobbat dygnet runt och börjar kunna hantera situationen. Sedan kom oron för eventuell smitta på medicinteknisk utrustning. Nu kommer ny oro för virussmitta i vårt digitala telefonsystem. Mitt i all bedrövlighet skenar min fantasi i väg. Vad kommer telefonerna att säga? Kanske pratar den elektroniska rösten ett utländskt språk, det har faktiskt hänt, eller kanske överraskar systemet med trevliga och fina erbjudanden till dem som ringer. Varför inte en resa söderut till värme och sol?

Något annat som är svårt att bli av med är köerna av patienter som väntar på vård. Ordet väntelista har fått ett eget liv, precis som datormaskarna som okontrollerat saboterar och förstör information. Mycket energi och tid går åt till att vårda våra köer. Delar av väntelistan spontanläker, andra delar söker annan hjälp och skärper man kriterierna försvinner en del som »luft i systemet«. Varje månad syns resultatet på intranätets »väntetider i vården«. Det är där vi kan jämföra oss med andra kliniker och vi får vår rankning på hur bra vi är. Tänk om den hade gett oss bonuspoäng som, tja, kunnat vara lönegrundande. Då skulle jag välkomna ett virus som kunde fixa lite med intranätssidorna…