På uppdrag av regeringen har en utredning tittat på möjlig­heten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden. Utredningen anser att det är krångligt och onödigt med de särskilda tillstånd som krävs i dag. Det ska därför bli tillåtet att servera alkohol utan att söka tillstånd i varje enskilt fall. Alkohol får serveras till både de äldre och närstående på alla boenden med måltidsservice.