• Högskolan är skyldig att aktivt arbeta för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering till exempel på grund av funktionshinder.
    Se Diskrimineringsombudsmannens webbplats för mer info:
    www.do.se
  • En särskild kontaktperson och samordnare av pedagogiskt stöd finns på nästan samtliga lärosäten. Med samordnaren kan du diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiskt stöd eller anpassningar av studiesituationen.
  • Ta kontakt med universitetets samordnare i god tid — vissa åtgärder kräver längre planeringstid, till exempel att rekrytera teckenspråkstolkar, anpassa undervisningslokaler eller få studielitteratur inläst som talbok.

Källa: Stockholms universitet