Det är stora regionala skillnader mellan hur många gravida varje heltidsarbetande barnmorska tar hand om per år i mödravården.


Flest gravida har barnmorskorna i Stockholm med 115 kvinnor per år, följt av Kronoberg 113 och Kalmar 103. I Jämtland var motsvarande siffra 64 gravida per barnmorska och år, enligt Graviditetsregistret 2015. De nationella riktlinjernas rekommendation är 85 inskrivna gravida per heltidsbarnmorska och år. 


På vissa håll i landet räknas gravida som byter mottagning under graviditeten som inskrivna på båda mottagningarna, vilket kan försvåra jämförelsen. När det gäller mottagningar i glesbygd med
färre antal gravida har barnmorskorna ofta även andra arbetsuppgifter än mödra­hälsovård.