Att utrikesfödda kvinnor och deras barn löper högre risk för sjukdom och dödlighet i samband med graviditet och förlossning är känt sedan tidigare. Nu vill forskare utveckla en app som ska ge arabisktalande kvinnor det språkliga stöd som behövs inom den preventiva mödra­hälsovården. 


Genom forskningsprojektet ”Vänta barn på svenska och arabiska” vid Linnéuniversitetet ska forskare och barnmorskor i mödravården utveckla en app med bilder, filmer och uppläst tal för att underlätta kommunikationen mellan kvinnorna och vården.


Appen ersätter inte tolk, utan är tänkt att fungera som ett komplement.