När läkaren och före detta programmeraren Mattias Möller vid institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, undersökte blodgruppsgenerna hos drygt 2 500 friska personer med hjälp av en egenutvecklad programvara hittade han 1 000 tidigare okända mutationer som skulle kunna inverka negativt vid exempelvis blodtransfusioner.

I sin studie fann han att 89 procent av genuppsättningarna var kända sedan tidigare. Det var i de 11 övriga som han fann 1 000 olika mutationer som hittills saknats i de officiellakatalogerna över kända blodgruppsvarianter.