Det finns hopp om yrkesutbildning för kliniska fysiologer

Nu är en biomedicinsk laboratorieutbildning med inriktning både mot laboratorieteknik och mot klinisk fysiologi inom räckhåll. Vårdförbundets Lena Morgan är lättad: ”Tillgången på biomedicinska analytiker inom båda specialiteterna måste säkras för patienternas skull”.

4 februari 2010

Behovet av kliniska fysiologer är stort. För att tillräckligt många ska utbildas i framtiden ska Högskoleverket tillsammans med representanter för arbetsgivarna, bland andra landstingen, och lärosätena, nu se över biomedicinska analytikerutbildningen. Det beskedet ger Högskoleverkets Anders Flodström.

– Avsikten är att följa upp den utvärdering som vi gjorde 2007 med särskilt fokus på utbildningarnas utformning och inriktningarna laboratoriemedicin och klinisk fysiologi, säger han.

Men det tar tid. Eftersom en yrkesutbildning ska ha en generell bas måste det utredas vad en sådan ska innehålla. För det krävs ett uppdrag från regeringen.

Kortsiktiga lösningar

Dock finns också kortsiktiga lösningar. En oberoende expertgrupp utvärderade 2006 den biomedicinska analytikerutbildningen vid Göteborgs universitet. Vid den tidpunkten gavs ett sammanhållet utbildningsprogram med en gemensam antagning för de två inriktningarna, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Det första året var gemensamt för båda inriktningarna.

Liknande lösningar skulle även andra lärosäten kunna utforma.

– Det är ett exempel på att det går att balansera de två inriktningarna på ett vettigt sätt, säger Anders Flodström.

Vårdförbundets Lena Morgan tar med både glädje och lättnad emot beskedet.

– Det verkar vara en bra lösning. För patienternas skull är det viktigt att tillgången på både biomedicinska analytiker med laboratoriemedicinsk och fysiologisk inriktning säkras kontinuerligt.

Yrkesutbildning med gemensam bas

I dag är biomedicinska analytikerutbildningen en generalistutbildning med en gemensam bas som ger kompetens inom både biomedicinsk laboratorievetenskap och klinisk fysiologi. Önskemålet från en del av arbetsgivarna är att biomedicinska analytiker ska vara helt färdiga inom sina respektive specialiteter när de kommer ut i arbetslivet.

Så ser dock inte Högskoleverket på saken.

– En yrkesutbildning ska ha en gemensam bas och ge en grundläggande utbildning inom respektive specialområde. Men sedan är det arbetsgivarens uppgift att utbilda dem vidare, säger Joakim Palestro på Högskoleverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida