Universiteten rankade

30 oktober 2008

Urank är ett företag som årligen gör en oberoende rankning av svenska universitet och högskolor. Rankningen baseras på offentlig statistik. Faktorer som vägs in är bland annat antal studenter per lärare, andelen professorer av lärarna och hur många studenter som fullföljer studierna. I topp i årets rankning publicerad på www.urank.se ligger:
– Handelshögskolan
– Karolinska institutet
– Sveriges lantbruks
– universitet
– Lunds universitet
– Chalmers tekniska högskola

Men när skolorna rankas efter faktorer som jämn könsfördelning på kurser och andel studenter med utländsk bakgrund förändras listan:
– Södertörns högskola
– Högskolan i Gävle
– Mälardalens högskola
– Stockholms universitet
– Högskolan i Jönköping

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida