”Varför prioriteras inte den bästa behandlingen av ätstörningar?”

Stockholms läns landsting borde satsa mer på den behandling av ätstörningar som har visat sig fungera. I stället minskar resurserna. Det skriver forskare och patienter i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

25 oktober 2010

Ätstörningar som anorexi och bulimi behandlas framgångsrikt på kliniken Mando som ligger i anslutning till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Mandometoden går ut på att lära patienterna att äta och känna mättnad för att hjälpa patienten till ett normalt ätbeteende.

Behandlingen fokuserar även på social återuppbyggnad och förbättrat självförtroende.

75 procent bli friska

Sedan patienterna blivit friska deltar de i ett femårigt uppföljningsprogram för att förhindra återfall. Studier visar att 75 procent av patienterna blir friska och att 90 procent av dem fortfarande är helt friska efter fem års uppföljning.

De här goda resultaten har Stockholms läns landsting bortsett från när man har upphandlat specialiserad ätstörningsvård. Det anser en grupp forskare och forskarstuderande som skrivit ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i dag. Bakom inlägget står också patienter och anhöriga.

Mando har inte antagits som leverantör av ätstörningsvård i norra länsdelen och fått sina resurser beskurna i södra länsdelen.

Vill ha evidensbaserd vård

”Som forskare och forskarstuderande är vi förvånade att det inte är evidensbaserad behandling som ges prioritet inom ätstörningsvården i Stockholm”, skriver de och fortsätter:

”Vi kan inte tolerera att en ätstörningsbehandling med bevisligen bästa effekt ska stå tillbaka för traditionell vård inom psykiatrin”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida