S i Stockholm vill hellre ha etisk kod än förbud mot vinster i välfärden

S i Stockholm vill hellre ha etisk kod än förbud mot vinster i välfärden
Helene Hellmark Knutsson är övertygad om att en etisk kod mellan näringslivet och det offentliga är bättre än vinstförbud i välfärden. Foto: Erja Lempinen

Socialdemokraterna i Stockholms län föreslår att en etisk kod mellan näringslivet och det offentliga ska införas i stället för ett förbud mot vinster i välfärden. Privata företag har effektiviserat och förbättrat vården, anser gruppledaren Helene Hellmark Knutsson.

6 september 2012

Under våren och sommaren har debatten om vinstuttag inom välfärden splittrat Socialdemokraterna. På ena sidan står partiledningen som generellt sett har en liberal inställning till vinstuttag. På andra sidan finns delar av partiets vänsterfalang och fackorganisationen LO.

Socialdemokraterna i Stockholms län ansluter nu till partiledningens linje och föreslår att en etisk kod mellan näringslivet och det offentliga införs i stället för ett vinstförbud inom välfärden.

Socialdemokraternas oppositionslandstingsråd och gruppledare, Helene Hellmark Knutsson, anser att privata företag inom välfärden har fört med sig ett antal problem som måste lösas, samtidigt som de har bidragit till förnyelse och effektivisering.

– Att införa ett lagstadgat vinstförbud är därför ingen hållbar väg. Jag är övertygad om att en etisk kod mellan näringslivet och det offentliga är bättre, säger Helene Hellmark Knutsson.

Hon menar att en etisk kod har många fördelar med färre kryphål och högre följsamhet eftersom det är något parterna har kommit överens om. Även fackförbunden inom välfärdssektorn bör beredas plats i dialogen om den etiska koden, anser Socialdemokraterna i Stockholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida