Några av Anders Miltons uppgifter blir att komma med förslag till regeringen om hur resurserna i psykiatrin ska användas. Bland annat ska han titta på om det behövs fler slutenvårdsplatser, hur vården ska utvecklas, hur den framtida personalförsörjningen ska se ut och om lagstiftningen behöver förändras.

Anders Milton har tidigare varit verkställande direktör i Sveriges Läkareförbund och är nu ordförande i Röda Korset. Han ska leda ett utredningskansli och kommer att knyta till sig fyra personer som är experter inom psykiatri.

- Jag blev förvånad när jag fick uppdraget, tillstod Anders Milton vid dagens presskonferens i Rosenbad.

Han konstaterade att vården av de psykiskt sjuka måste förbättras och ansåg att det finns utrymme för förbättringar.

Så fort Socialstyrelsens utvärdering av den psykiatriska vården kommer, vilket förväntas bli i slutet av oktober, ska Anders Milton och hans kansli få sina direktiv från regeringen.