Risken är att patienten missuppfattar situationen och tar dubbel dos av samma substans. Farhågorna förs fram i det senaste nyhetsbrevet från läkemedelskommittén i Gävleborg. All vårdpersonal uppmanas att rapportera sådana händelser till kommittén.

- Vad jag vet har det ännu inte inträffat någon sådan incident i vårt län. Men vi vill försöka ta reda på om det förekommer och i så fall hur pass vanligt det är, säger Stefan Back som är ordförande i Gävleborgs läkemedelskommitté.

- Sjuksköterskor som har kontakt med patienterna i hemmen kan säkert fånga upp det här problemet oftare än andra. Tittar de i patienternas medicinskåp finns där säkert mycket att städa.

Själv har han bara hört talas om ett fall som ska ha handlagts på Danderyds sjukhus i Stock-holm. På receptet hade läkaren skrivit ut ACE-hämmaren Enalapril. Första gången patienten gick till apoteket fick han ut Renitec, nästa gång Enalapril. Patienten missförstod det hela och tog en tablett av varje, vilket resulterade i att han sjönk så kraftigt i blodtryck att han fick föras till sjukhus.

Ann-Britt Nyborg, registrator på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm kan inte påminna sig att något ärende av den här typen har anmälts till enheten. Inte heller inom apoteksvärlden känns fenomenet igen.

- Däremot fanns det farhågor att den här typen av problem skulle kunna uppstå i samband med att reformen genomfördes förra hösten. Vi har givetvis ett stort ansvar att meddela kun-den vad som gäller så att patienten förstår att det är samma läkemedel fast med olika varu-namn, säger pressekreterare Andreas Rosenlund vid Apoteket AB.