Sture Nordh, TCO:s ordförande, såg inget märkligt i att arbeta mot etnisk diskriminering genom avtal.

– Vi är vana att arbeta med avtal. Risken är att om vi inte löser detta mellan parterna kommer regeringen med lagstiftning.

Det var Lars Gellner, arbetsrättsjurist vid Svenskt näringsliv, som tidigare i debatten uttryckt sig tveksamt om avtal mot diskriminering:

– Förutsättningen för ett framgångsrikt arbete med dessa frågor är att vi kan samarbeta mellan parterna. Och då kan ett avtal vara ett hinder, menade han.

Avtal finns inom kommunala sektorn

Agneta Jöhnk är chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hon lutade sig mot det avtal som sedan 2005 finns inom kommun- och landstingssektorn, FAS 05 (ska utläsas förnyelse – arbetsmiljö – samverkan).

– I det beskriver vi de centrala parternas syn på bland annat diskrimineringsfrågorna. Men sedan gäller det ju att få ut det till alla 37 000 chefer som hanterar de här frågorna i vardagen. Då gäller det att hitta goda exempel där det fungerar och sprida dem, sa hon.

Sture Nordh framhöll att mänskliga rättigheter är en kärna i det fackliga arbetet och polemiserade med Lars Gellner från Svenskt näringsliv.

”Vi börjar inte med att hota med AD

– Vi använder inte avtalet till att slå motparten i huvudet med och hota med en stämning i AD – inte till att börja med i alla fall, sade han.

Han prisade också TCO:s medlemsförbund för att deras engagemang i dessa frågor har ökat på senare tid.

– Men det är klart, ändå går det för långsamt, sa han.

Efterlyste mer ödmjukhet

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna var också nöjd med att facken ”kavlar upp ärmarna” men efterlyste lite större ödmjukhet från arbetsgivarhåll.

– Lagstiftaren har valt att låta parterna sköta den här frågan och då måste de göra det. Det är dags att sätta igång på riktigt! sa hon.

”Ändå finns diskrimineringen där

Nils Åke Carlsson, kanslichef på Unionen, konstaterade att det väl knappast är någon som går omkring och skryter med att han diskriminerar. Ändå finns diskrimineringen där.

– Det är dags att gå från ord till handling! Men det måste göras lokalt, sa han.

Under eftermiddagen hade representanter för Gävle kommun, Arbetsförmedlingen och Eon nordic redovisat lokala exempel på hur man kan arbeta mot den etniska diskrimineringen på lokal nivå.

– Visst händer det saker. Men jag kan inte gå och peka ut lokalt hur det ska gå till, det ansvaret ligger till slut på de lokala parterna, sammanfattade Sture Nordh.