Vårdfokus har i flera artiklar berättat att vårdpersonal som arbetar ideellt för Röda korset inte dokumenterar sina insatser. Det är fel, anser Socialstyrelsen som nyligen skickade ett brev med information om vad som gäller till organisationen.

Möts den 1 december 

Nu har ett möte bokats mellan de båda parterna. Den 1 december ska Röda korset träffa Socialstyrelsen för att reda ut vad dokumentationskravet egentligen innebär.

– Vi ska titta på hur vi kortsiktigt kan hantera detta och hur vi därefter kan gå vidare. Vi skickade över några frågeställningar till Socialstyrelsen med vårt första brev men fick inte svar på en enda, säger Jonas Prawitz, beredskapssamordnare på Röda korset.