Primärvården har idag en nyckelroll när det gäller att fånga upp och berätta om sambandet mellan olika symtom och riskbruk. Och i till exempel Kalmar läns landsting kommer de vårdenheter som deltar att ge patienterna möjlighet att fylla i en enkät om alkoholvanorna i samband med vårdbesöket.

Med enkäten som underlag kan patienterna sedan diskutera sina dryckesvanor med sin sjuksköterska eller läkare. Det har visat sig att ett kort samtal med en läkare eller sjuksköterska ofta kan vara tillräckligt för att patienten ska börja reflektera över sitt drickande och kanske minska det.

Det är tredje året i rad som uppmärksamhetsveckan arrangeras och målet är att frågor om alkohol ska bli lika vanliga som frågor om tobak, fysisk aktivitet och matvanor inom hälso- och sjukvården.

Var sjätte svensk man och var tionde kvinna eller 700 000 svenskar har ett så kallat riskbruk av alkohol. Räknar man med de 300 000 som redan utvecklat beroende riskerar en miljon svenskar alkoholskador.