I sina studier har sportterapeuten Beatrix Algurén prövat klassifikationssystemet Internationel classification of functioning, disability and health, ICF, och funnit att det fungerar bra i strokevården.

Hon konstaterar att det är ett säkert och praktiskt verktyg för att dokumentera funktioner och problem hos patienterna. Särskilt användbart är det specifika instrumentet Stroke ICF core.

För strokedrabbade personer med funktionsnedsättningar som träffar många olika vårdgivare inom sjukvård och kommunal vård passar instrumentet dessutom extra bra eftersom det är tvärprofessionellt. 

I dag lägger Beatrix Algurén fram sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.