Enligt landstingets riktlinjer ska smittade patienter vårdas i enrum och av personal som inte träffar andra patienter under samma arbetspass. Men så skedde inte den här gången.

Det fick till följd att fyra patienter smittades med multiresistenta MRSA-bakterier. Det uppger Radio Stockholm.

Det dröjde dessutom flera månader innan alla smittade patienter hade spårats.

Om sjukhuset inte ändrar rutinerna och rapporterar senast den 18 februari kan Socialstyrelsen utfärda ett vitesföreläggande.